Informační svoboda uchovává pouze nejnutnější osobní údaje, které nám sami vědomě předáte. Tyto informace slouží výhradně k zasílání novinek / newsletteru a upozornění. Je jen na vás, jestli použijete reálné jméno nebo přezdívku. Informace s nikým nesdílíme a nikdy by nás nenapadlo je prodávat. Zejména se nesnažíme naše uživatele nijak sledovat, trasovat ani jiným způsobem aktivně získávat informace o nich.

Děláme vše pro to, abychom všechny uchovávané informace zabezpečili před neoprávněným přístupem.

Respektujeme všechna vaše práva vyplívající z GDPR a další platné legislativy.

Princip soukromí bereme velmi vážně. Nevyžadujeme skutečné jméno ani příjmení, neukládáme vaše datum narození, ani další údaje proto, že je znát nepotřebujeme.

Chtěli bychom přispět k tomu, aby internet byl místem, kde se uživatelé mohou chovat skutečně svobodně a kde nejrůznější subjekty nevydělávají na pokoutně posbíraných informacích často bez vědomí uživatelů. 

Mobilní telefon ležící na stole. Obrazovka je zamknutá a zobrazuje bílý zámek na modrém pozadí.

Statistiky

Technický poskytovatel našeho webového prostoru používá statistiky AWStats. Jedná se o produkt s otevřeným zdrojovým kódem (k dispozici zde https://github.com/eldy/awstats). AWStats shromažďují IP adresu, ze které návštěva proběhla, čas a cílovou url identifikující konkrétní příspěvek / stránku v rámci našeho webu.

Data sbíraná pro účely statistik ani žádná jiná data nevyužíváme k tomu, abychom vás identifikovali. Informace o návštěvbách využíváme výhradně pro hrubou orientaci o počtu jedinečných návštěvníků v daném období a relativním ohlasu jednotlivých článků.

V rámci našeho webu nepoužíváme žádné marketingové nástroje zaměřené na cílení, reklamu, ani zjišťování jakýchkoliv dalších informací o vás nad rámec registrace (email a jméno). AWStats mají vypnutou geolokaci a získávají jen nutné minimum údajů na technické vrstvě realizace přístupu k obsahu našeho serveru.

Další ustanovení

Máte právo požadovat odstranění obsahu z tohoto webu, který s vámi lze jednoznačně spojit.

Máte právo požádat nás o přehled všech informací, které o Vás udržujeme.

Máte-li jakékoliv jiné námitky nebo výhrady ke zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem.

Provozovatel

Michal Rymeš, IČO: 01662457, Brno
Provozovatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

newsletterZůstaňme v kontaktu

Přidejte se k naší komunitě přátel, podporovatelů a sledujících. Bez vás naše práce nemá smysl.