Informační svoboda původně vznikla jako projekt na základě mých bohatých zkušeností s prací s informacemi a rostoucího pocitu ztráty svobody, který rezonoval s řadou přátel a blízkých. Na základě našich častých debat na téma svobody, morálky, etiky, tváří v tvář bezbřehým technologickým možnostem, vznikaly první nápady, názory, řešení, techniky jak bránit svoje soukromí, práva a svobody. Tento pocit ohrožení demokratických hodnot a principů postupně roste na intenzitě v mnoha segmentech naší společnosti. Dokladem toho jsou práce řady autorů více či méně známých. Za všechny uveďme Glena Greenwalda a jeho TED vystoupení na téma proč na soukromí záleží.

Sledujeme lidi kolem, jak zápasí s převahou informací a bohužel poměrně často prohrávají na celé čáře. Našim cílem je pomáhat těm, kteří o naši pomoc stojí. Proč? Protože z výsledku budeme profitovat všichni, stejně jako všichni společně neseme negativní dopady masového sledování, manipulace a narůstající nesvobody. Nic na světě ale není zadarmo a ani cesta k obnovení svobody není vždy jednoduchá. V první řadě je třeba si přiznat, že máme jako společnost problém. A tento krok je zcela jednoznačně pro většinu lidí krokem nejtěžším.

Informace o tom, že vše není v pořádku jsou dnes často prezentovány jako konspirační teorie nebo tzv. „fake news“. Mnozí lidé nevědí, čemu mají vlastně věřit. Bojí se připustit, že na našem vyspělém západním světě, který je v médiích zpravidla popisován jako ráj na zemi, by bylo něco zásadně nesprávného nebo dokonce nefunkčního. Část z nich důvěřuje autoritám, které říkají, že je vše v nejlepším pořádku. Jiná část zpochybňuje vše, co autority tvrdí. Snažíme se vytvořit pevný bod mezi existujícími extrémy, který umožní podívat se na svět z pozice nezávislého pozorovatele (postoj svědka).

Od nepravdivých a manipulativních sdělení se distancujeme. Nemyslíme si, že náš svět je řízen výhradně hrstkou mocných a nikdo jiný nemá šanci dění ovlivnit. Na druhou stranu nevnímáme aktuální skutečnost jako dokonalou a bezproblémovou.
Nesouhlasíme s cenzurou informací pod nálepkou „fake news“ a tzv. konspiračních teorií, neboť zneužití takové pravomoci může mít fatální důsledky.
Ať posluchač sám zváží, která informace je důvěryhodná. Investujme prostředky ne do tvorby nástrojů cenzury a kontroly, ale do vzdělávání lidí. Naučme je pracovat s informacemi a používat kritické myšlení.

Popisujeme fakta a realitu, tak, jak nám je naše tvrdé životní zkušenosti umožnily vnímat. Potkávali jsme v IT až příliš často extrémně matematicky nadané volnomyšlenkáře, kteří byli hned ochotni implementovat jakékoliv technologicky možné řešení. Otázky etiky, morálky nebo „lidská rovina“ je vůbec netrápily. Neptali se, zda je takové řešení správné. Řešili pouze, zda je technicky možné.
Pohled na subjektivní realitu může být nepříjemný. Pokud je pro někoho nepříjemná pravda natolik pobuřující, že raději zvolí život v konejšivé lži, je to jenom jeho vlastní volba. Skutečnost je však taková, že mobilní telefon funguje primárně jako sběrač informací o uživateli, který se zároveň stal z uživatele produktem. Přesněji řečeno „neustálá, drobná, téměř nepostihnutelná, změna v našem chování a vnímání je produktem“ (Jaron Lanier, Sociální Dilema).

Redukci lidské bytosti na produkt a realitu, kde se o naši pozornost bojuje „za každou cenu“, metodami založenými až příliš často na principu závislosti, neumíme tolerovat. Domníváme se, že naše pozornost je mnohem více než surovina, a znepokojuje nás princip „vytěžování pozornosti“, tak jak jej vidíme aplikovaný v praxi zejména ze strany nejbohatších technologických korporací.
Nevěříme, že největší nástroj masového dohledu v dějinách, Google, je náš kamarád a myslí to s námi všemi dobře. Ne vše, co je dobré pro obchod, průmysl a byznys, je dobré v lidské úrovni. Lidskost a lidství se však z našeho světa pomalu vytrácí. Lidé komunikují více se zařízeními, než s jinými lidmi.
Ztráta soukromí a významné omezení svobod je příliš vysokou cenou za relativně pohodlný konzumní život.
Podporujeme rozumné a humánní využití technologií, preferujeme lokální dodavatele, lokální zdroje a z nich plynoucí diverzitu před globální nadvládou několika nadnárodních megakorporací.

Michal Rymeš, Zakladatel

newsletterZůstaňme v kontaktu

Přidejte se k naší komunitě přátel, podporovatelů a sledujících. Bez vás naše práce nemá smysl.