Categories:

Hledání záminky k cenzuře a mazání nepohodlných názorů je poslední dobou v módě. Toto dění je popisováno různě. Média hlavního proudu většinou akcentují oprávěnost boje proti tzv. „fake news“ nebo „dezinformacím“. Kdo ale rozhoduje o tom, co je nebo není pravda, kdo má právo býti slyšen a kdo má býti smazán? Na základě čeho jsou přijímána jednotlivá rozhodnutí o mazání příspěvků, ba celých kanálů? Jak je možné, že se postižený (rozumějte smazaný) nemá ke komu odvolat?

Jak je možné, že o celé řadě faktických událostí, jako například rozhodnutí některých soudů proti platnosti COVIDových omezení v zahraničí, se u nás z médií vůbec nedozvíme?

To je jen několik otázek na úvod unikátního videa, v němž Radovan Dluhý-Smith prezentuje svůj nezaujatý pohled na aktuální situaci. Činí tak ve spolupráci s nestorem naší nezávislé scény, Jaroslavem Duškem. Radovan vychází z detailního studia vědeckých podkladů, pečlivě ozdrojovaných, které zpracoval precizním a vědeckým způsobem. A přesto, nebo snad právě proto, dochází k odlišným závěrům, než které slyšíme z našich velkých médií.

Radovan Dluhý-Smith žil a studoval ve Spojených státech. Zúčastnil se rozvojových projektů v Ekvádoru a Mexiku. Byl konzultantem OSN ve Vídni. Od roku 2008 přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Účastní se přednáškových akcí a organizuje veřejné debaty k aktuálnímu dění u nás i ve světě.

Radovan klade otázku, proč nejsme svědky otevřeného dialogu odborníků a nezvážíme všechny odborné názory u kulatého stolu? Proč se místo toho spouští novodobý „hon na čarodějnice“ a vědci jsou klasifikováni na „dobré a špatné“?

Ne každá informace, nálepkovaná velkými médii jako dezinformace nebo nesmyslná teorie, je nepravdivá. Dnes jsme však svědky toho, že nepohodlná fakta jsou za dezinformace nebo nesmyslné teorie vydávána systémově. Autoři výroků, názorů, vědeckých studií, které nemají požadované vyznění, jsou veřejně dehonestováni. V jakém zájmu? Na tuto otázku musíme hledat odpovědět každý za sebe.

Naše platforma dlouhodobě upozorňuje na řadu poměrně plíživých změn, které během koronavirové krize nabraly na obrátkách. Obavy v nás vzbuzují zejména změny oslabující či přímo popírající existující systém občanských svobod, důvěru v právní stát. Ani před vypuknutím poslední krize nebylo v našich luzích a hájích pro jednotlivce snadné domoci se spravedlnosti. To platí zejména v případě sporů vůči korporacím a dalším mocenským strukturám.
Lze však o něčem podobném vůbec uvažovat ve stavu „trvalé nouze“, pokud proti uživateli stojí nadnárodní gigant typu Youtube (Google, Alphabet) nebo Facebook? Jaká je šance změnit „smluvní podmínky“ či „pokyny pro komunitu“, pokud ani není zřejmé, na koho se lze ve věci obrátit? Jak máte napravit obsah vašeho videa, když se ani nedozvíte, jaká pravidla jeho obsah konkrétně porušuje?

Náš svět začíná až příliš připomínat realitu úvodní scény krátkého videa Světového Ekonomického Fóra (WEF) – „Nebudete nic vlastnit a přesto budete šťastni…“ Jinými slovy vše si budeme pronajímat. Toto video je oficiální a je zcela volně k dispozici, podobně jako celá agenda Velkého resetu. Že vás o ničem podobném velká média neinformovala, případně se omezila na pochvalné glosy a reklamu na skvělé technologické zázraky zítřka? Nahlédněte pod pokličku.

Při detailnějším čtení některých pasáží běhá mráz po zádech. Ale co byste čekali u čtvrté průmyslové „revoluce“ postavené odshora, na základě zadání těch nejmocnějších a nejbohatších lidí světa? Půjde snad naše globální elita příkladem a vzdá se svého majetku? Ale kde že… Kdo by vlastnil to všechno, v situaci, kdy běžný člověk nebude vlastnit nic? Mocní našeho světa se snad až příliš ochotně vrhají vpřed, ve prospěch nás všech, aby nás zachránili před okovy vlastnictví.

Pokud nebudeme jako občané aktivně vystupovat proti zneužívání moci těmi nejmocnějšími světovými korporacemi, pokud nenajdeme sílu odmítnout agendu Velký reset, tak potom jsme naše svobody již ztratili. Je velmi důležité aktivně hájit naše práva, na která máme z principu existujících právních norem absolutní nárok. Jedná se zejména o svobodu slova a projevu, svobodu myšlení, právo na sebeurčení ale i právo vlastnit majetek. Připomeňte si i Vy obsah Listiny základních práv a svobod. Deklaruje i ochranu další zásadní lidské hodnoty, která je v souvislosti s krizí často skloňována. Jedná se o princip soukromí.

Jako třešničku na závěr dodejme, že uvedené video bylo z youtube smazáno po několika minutách od zveřejnení. Tipnete si v diskusi níže proč? Pravdivou odpověď ze strany youtube se pravděpodobně nikdy nedozvíme…

— MR

https://vimeo.com/541981841
https://ulozto.cz/file/clFmu0XqLxBe/pandemie-a-velky-reset-pdf#!ZGR0MwR2AwN3LzH1Z2AuA2ExBQZ5AzIPrRkOL0yKoREMpwx0BN==
https://off-guardian.org/2020/11/12/own-nothing-and-be-happy-the-great-resets-vision-of-the-future/

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.