Categories:

Naše aktivity vznikly z pocitu ohrožení základních lidských práv a svobod. Vnímáme dlouhodobou absenci důležité celospolečenské debaty, která je nahrazena jednostranným monologem médií a korporací. Moderní technologie jsou prezentovány jako jediný možný směr dopředu, jsou zveličovány jejich přínosy a zcela opomíjeny nezamýšlené důsledky a jakákoliv další negativa.

Pokud už si někdo dovolí poukázat na negativní aspekty naší post-moderní společnosti, je okamžitě autoritami označen za tmáře a zpátečníka. Vznikají novodobé mechanismy cenzury. Technologiční giganti stále častěji vytvářejí produkty založené na mechanismu návykovosti. Chystá se čtvrtá průmyslová revoluce, mají zaniknout miliony pracovnách míst, ale k takto zlomovému tématu nedetekujeme probíhající celospolečenskou debatu.

Práci mají za nás vykonávat algoritmy a roboti, přitom již dnes mnozí experti tvrdí, že umělá inteligence (AI) se vymyká lidské kontrole. Celkově lze konstatovat, že selhávají jakékoliv regulační mechanismy v souboji s až příliš překotně se rozvíjejícím technologickým sektorem. Existuje reálné riziko, že svět, tak jak jej známe, zanikne, aniž by se nás někdo zeptal na náš názor. Popsanému stavu lze jen velmi obtížně ještě říkat demokracie.

Uvedená rizika však zároveň představují jednu obrovskou příležitost. Tím, jak jsou manipulace stále častější a PR téměř všudypřítomné, začínají být pestré taktiky informačního boje v základních obrysech lépe viditelné. Celá řada lidí se „probouzí“ a začíná vnímat, že je manipulována.

Tento web a náš institut vzniká v dobré víře v sílu demokracie, uvědomění a potřebu se vzdělávat. Jako zkušení informační veteráni nabízíme naše zkušenosti s tím, jak rozeznat a čelit manipulaci, jak přečíst komplexní informační prostředí dnešní doby, jak si nastavit jasné digitální hranice a užitečné filtry. Protože pokud pro Vás je svoboda a nezávislost stěžejní hodnotou, a my věříme že by měla být pro každého, je velmi nebezpečné v této situaci nic dělat a nečinně přihlížet.

Plánujeme do našeho prostoru přinést praktické kroky pro každého, workshopy, přednášky, rady a návody, konference… Jestli se nám podaří něco změnit, záleží ale primárně na Vás. Pokud se dokážete vymanit z diktátu převládající virtuální reality a témata jako svoboda a soukromí přitáhnou vaši pozornost více než trávení hodin na návykových sociálních sítích nebo sledování seriálů, potom snad ještě máme jako společnost naději.

Za kolektiv zakladatelů
Michal Rymeš
IT veterán, dřívější řadový voják informační revoluce

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.