Analýzy, vize a strategie

– Analýza informační bezpečnosti a důvěryhodnosti

– Zabezpečení a bezpečnostní rizika mobilních zařízení

– Produktový management, poradenství při tvorbě produktové vize a strategie

– Celostní přístup k IT službám

– Penetrační testy, etický hacking

Workshopy, přednášky a informovanost

– Techniky pro ochranu soukromí

– Jak nastavit vaše prostředí, aby internet přestal být nástrojem dohledu a stal se opět svobodným místem?

– Jak rozeznat manipulaci a jak se úspěšně bránit?

– Efektivní komunikace

Konzultace, osvědčené postupy

– Pozorně Vás vyslechneme a společně zmapujeme situaci

– Představíme osvědčené přístupy a důvěryhodná řešení

– Společným dialogem zvolíme jedinečné řešení Vaší situace

– Podporujeme sdílení informací vedoucích k internetové svobodě a nezávislosti

Příručka „Jak přežít v moři informací“

Připravujeme příručku, návod na přežití v situaci zavalení informacemi. Jedná se o shrnutí autorovy více než dvacetileté intenzivní práce s informacemi. Text srozumitelnou a odlehčenou formou vysvětluje kontext a nástrahy našeho informačního věku, přináší praktické příklady ze života, řešení, tipy a triky. Nechcete-li riskovat, že vydání zmeškáte, zůstaňte s námi v kontaktu.

Jestliže si myslíte, že u vás je vše v pořádku a situaci dokonale zvládáte, tak se s největší pravděpodobností mýlíte. Nejvíce situaci podceňují právě ti nejvíce postižení. Jednoduše proto, že se informacím o zavalení informacemi vyhýbají. Prostě si je nepřečtou, jelikož jsou přesvědčeni, že se nic nového nedozvědí. A hlavně, jich se to netýká…

Naopak ti, kteří zvažují, že by problém s informacemi mít mohli, jej s největší pravděpodobností nemají. Jejich zamyšlení totiž znamená, že aktuální situaci podrobují kritickému myšlení, nebagatelizují. Mají k dispozici informace o aktuálním stavu informačního přetížení. Přesto i na tyto čtenáře příručka pamatuje.

motivace

Budoucnost našich práv a svobod jako výsledek otevřené diskuse

Nacházíme se v historickém okamžiku, kdy dochází ke zcela zásadnímu ohrožení principů svobody, soukromí, práva na sebeurčení. Příčinou jsou mnohovrstvé, komplexní změny ve fungování a struktuře celé naší společnosti.

Jsou důsledkem nepřetržitých, stále rychlejších a často ne zcela domyšlených zásahů zejména v informační rovině. Hlavním prostředkem takových zásahů jsou nové technologie a nová média. Již dnes transformují lidské životy rychleji, než běžná populace dokáže sledovat.

Jsme svědky zatím nejzávažnějšího období lidských dějin ve smlyslu nevědomého užívání produktů a technických prostředků. Dost možná stojíme před největším civilizačním zlomem v historii celé naší civilizace. Z uživatelů se stal produkt, vrcholí příprava internetu věcí, bude následovat internet lidí nebo jaký bude další krok?

Místo otevřené a srozumitelné diskuse je v plném proudu reklama na úžasný život s technologiemi. Bez 5G, IOT a Průmyslu 4.0 už to dál jakoby nejde vydržet. Tyto technologie a změny mají ale ještě jeden stěžejní aspekt – zásadním způsobem přispějí k urychlení již probíhajícího procesu masového sledování, který přímo ohrožuje samotnou existenci principu soukromí a svobody.

Naším cílem je napomáhat tomu, aby tato diskuse – jedna z nejdůležitějších v historii lidstva – vůbec probíhala a lidé nebyli nevědomě kousek po kousku posouváni do nové reality nepřetržitého sledování.
Nabízíme rady a techniky, jak bránit své soukromí, svobodu, pro ty čtenáře, kteří o takové informace mají zájem. Podnikům a firmám pomáháme s informační bezpečností v komplexním, celostním pojetí.

naše hodnoty a vize

Máme právo na svobodu informací

Svoboda je stěžejním lidským právem ukotveným mimo jiné v Listině základních práv a svobod, spolu s právem na soukromí a sebeurčení. Dodržování těchto práv je však v praxi ohroženo.

1.

Informační svoboda jako protiklad informační války

Naše generace žijí, z velké části nevědomě, v prostředí zuřící informační války. Změně kontextu však málokdo rozumí. Je třeba apelovat na naše práva, vzdělávat se, propagovat princip svobody a soukromí.

2.

Svoboda je hlavním pilířem demokracie

Chceme-li dopřát život v demokracii i dalším generacím, je třeba se mít na pozoru a sledovat dění. Již dnes, před příchodem další generace technologií, jsou všechny vaše akce v online světě detailně sledovány, analyzovány a data o vás prodávána bez vašeho souhlasu a vědomí.

3.

Svoboda není samozřejmostí

Pokud nebudeme o svobodu usilovat, její dodržování v praxi bude oslabeno. Může dojít i k situaci, že svoboda jako princip postupně zcela zanikne. Finanční a mocenské zájmy mnohých korporací jsou v rozporu s principem svobody. Historie přesto ukazuje, že pokud se dostatečně hlasitě ozveme, budeme vyslyšeni!

4.

V sázce je hodně

Na úkor agresivního individualismu mizí soudržnost společnosti, kritické myšlení, schopnost vyslechnout odlišný názor, schopnost přiznat chybu. Vznikají extrémní názorové proudy. Je třeba vzdorovat polarizaci společnosti stovkami dělících názorových linií. Vraťme společně rozhodnování o využití času do vědomé roviny a gesce svobodné vůle namísto podprahové návykovosti.

5.

Národní hodnoty

Život v globalizovaném světě potlačuje národní kulturu, vědomí, identitu. Nejen nejmladší generace přijímají život samozřejmě. Nevědí, jak těžce vznikala naše republika. Automaticky přejímají cizí kulturní vlivy, návyky a hodnoty. Motivujme mladé k udržování naší kultury. Dbejme o to, aby naše společnost produkovala výrazné vzory hodné následování.

6.

Porozumění místo polarizace

Pro zachování principu svobody je zcela zásadní omezit příčiny polarizace a podporovat vzájemné porozumění mezi lidmi, snažit se o obnovení konzistence a koheze celé společnosti. Podporovat národní zájmy a identitu, vyučovat porozumění a empatii namísto predace.

Informujte se

Přihlaste se do jednoho z našich workshopů a přednášek, nebo klidně na přednášku někoho jiného. Hlavně se zajímejte o svět kolem sebe. Přemýšlejte kriticky a porovnávejte informace z více zdrojů.

Sdílejte

Řekněte kamarádům o našem webu. Sdílejte nepříjemnou pravdu, i řešení, nebojte se mít vlastní názor a učte se svůj pohled obhájit. Nečiňte tak ale ad absurdum a naučte se respektovat odlišný názor.

Buďte aktivní

Komunikujte s poslanci, úředníky a institucemi. Nebojte se ozvat a napsat, ale čiňte tak slušně a bez zbytečných invektiv. Komunikujte osobně, tváří v tvář a ne na sociálních sítích, které vyvolávají závislost a často mrhají naším drahocenným produktivním časem.

společně to dokážeme

Snadný recept na úspěch nemáme a téměř jistě žádný ani neexistuje. Snadné je naopak nic nedělat, nezajímat se a nechat to být. Jenže pokud tohle udělají všichni, tak se nemůže nic změnit.
Síla změnit svět je právě na Vás, bez vaší pomoci to jako institut, jako národ, ani jako civilizace nezvládneme.
Pokud se rozhodnete nás podpořit nebo se zapojit do našich aktivit, společně dokážeme změnit svět kolem nás.


Přidejte se a podpořte nás!
Vezme to jen minutku…

Články / Blog

Přehled nejnovějších článků z naší dílny.

Categories:

Hledání záminky k cenzuře a mazání nepohodlných názorů je poslední dobou v módě. […]

Categories:

Téma, o kterém si šuškají už i vrabci na střeše. Mnoho lidí v […]

Categories:

Vážení čtenáři, všichni asi známe biometriky jako otisky prstů, rozpoznání obličeje, oční duhovky […]

Categories:

Před týdnem jsme se uživatelů sítě linkedin ptali, zda souhlasí s tvrzením, „Pouze […]

Categories:

O Julianu Assangeovi si můžete myslet různé věci. Tak už to v případě […]

Categories:

Poskytovatel VPN služeb Nord VPN letos vydal zprávu o míře kybernetického rizika ve […]

Categories:

Na novinkách.cz vyšel článek o vyšetřování Amazonu ze strany Evropské komise pro podezření […]

Categories:

Podívejme se dnes na učebnicovou ukázku manipulace a protimanipulačních technik. Lektorem a průvodcem […]

Categories:

Příjemný víkendový den. Jako každá krize, je i ta naše současná, „koronavirová“, příležitostí […]

Categories:

Naše aktivity vznikly z pocitu ohrožení základních lidských práv a svobod. Vnímáme dlouhodobou […]

Na Vašem názoru záleží.
Pokud si přejete, můžete nám napsat zprávu.


Portfolio

Ukázkový výstup analýzy, obsah workshopu nebo výsledek konzultace
rádi na vyžádání představíme.

newsletterZůstaňme v kontaktu

Přidejte se k naší komunitě přátel, podporovatelů a sledujících. Bez vás naše práce nemá smysl.